Anasayfa Dergide Bu Ay NİĞDE: GÖLLÜDAĞ’IN ESRARI

NİĞDE: GÖLLÜDAĞ’IN ESRARI

Kapadokya volkanlarından biri olan, Niğde il sınırlarında yer alan Göllüdağ, jeolojik ve arkeolojik değerleriyle Anadolu’nun en etkileyici doğa anıtlarından. Atlas, Mart sayısında “Göllüdağ’ın Esrarı”nı kapağına taşıyor ve onu tüm özellikleriyle inceliyor.
Atlas, dünyanın en önemli obsidyen kaynaklarından biri olan Göllüdağ’ı şöyle anlatıyor: “Göllüdağ ve yakın çevresinde bulunan obsiyen kaynakları insanlığın gözünden kaçmamıştır. Bölgede yapılan araştırma ve kazılar, alet yapımında kullanılan hammaddenin Yontma Taş Çağı’ndan (Alt Paleolitik) Erken Tunç Çağı’na kadar uzanan geniş bir zaman diliminde kullanıldığını göstermiştir. Göllüdağ obsidyeninin Suriye, Filistin ve Kıbrıs’da bulunan arkeolojik alanlarda ele geçmiş olması onun kendi dönemi için ne kadar kıymetli bir hammadde olduğunu gösterir. Henüz madenin bilinmediği, gündelik hayatta kullanılamadığı dönemlerde onun yerini almış bir kayaçtır obsidyen.”
Atlas, dağın arkeolojik esrarını ise şöyle özetliyor: “Göllüdağ sizi bambaşka bir dünyaya çağırır. Dağın tepesini çepeçevre kuşatan sur ve sur içerisinde yer alan yapılar, volkanın püskürtüsü olan taşlarla inşa edilmiştir. Gerçek dünyadan izole edilmiş bu sessiz ve ıssız kent kalıntıları, sizi bir masal dünyasının içine alır ve 2 bin 700 yıl öncesine götürür. Hangi güç ve hangi koşullar bir halkı bu kuş uçmaz kervan göçmez dağ başında bir kent kurmaya zorlamıştı? Buna verilebilecek net bir yanıt henüz yok. Niçin yarım bırakıldığı ve binaların dış kapı açıklıklarının hangi sebeplerle örüldüğü de bilinmiyor.”

Benzer Yazılarımız

Yorum Yap