Anasayfa Dergide Bu Ay İstanbul; Tarihi Yarımada’ya Tarihi Karar

İstanbul; Tarihi Yarımada’ya Tarihi Karar

Ayşegül Parlayan Özalp

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Tarihi Yarımada’da yapılması planlanan kritik projelerin çoğu için durdurma kararı verdi. Sirkeci Garı, Avrasya Tüneli, Kumkapı Balık Hali bu projelerden sadece birkaçı…

Yazı: Serkan Ocak / Fotoğraf: Turgut Tarhan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin kalbi konumundaki Tarihi Yarımada’yla ilgili 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planı hazırlamıştı. Planda yer alan 61 konu başlığı hakkında İBB dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fatih Belediyesi aleyhine de dava açılmış, projelerin durdurulması ve iptal edilmesi istenmişti. CHP’li sekiz meclis üyesi davayı açan taraf olmuştu. Davayı değerlendirmek üzere 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden üç öğretim üyesi 286 sayfalık detaylı bir bilirkişi raporu hazırladı. Bu rapora dayanarak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 53 sayfalık bir ara karar verdi. 37 konu başlığı hakkında yürütmeyi durdurma kararı alındı.

Avrasya Tüneli
Kennedy Caddesi’ne ilişkin ulaşım kararları da bu konu başlıklarından biri. Kararda, ulaşım planlarının Tarihi Yarımada’nın gerçekliğinden yola çıkılarak değil, kentin ulaşım taleplerine göre belirlendiği, toplu taşımaya yönelik araştırmaların yetersiz olduğu anlatıldı.

İETT garajı
Oyçokluğu ile yürütmesi durdurulan projelerden biri de İETT Garajı’yla ilgili. Topkapı’daki arazinin ticaret alanı olarak kullanılması planlandı. Ancak mahkeme Şehremini Mahallesi’nde bulunan garajın ticaret alanı olarak kullanılmasını engelledi. Davayı açan CHP, yeşil alan olarak kullanılmasını istiyordu.

Kumkapı Balık Hali
Önceki ay Yenikapı Balık Hali, Avrasya Tünel Geçişi güzergâhında olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı. Plana göre burası marina olarak düzenlenecekti. Ancak mahkeme, belediye hizmet alanında olan yerin ne gibi bir işleve sahip olacağının ve yapılaşma koşullarının net olarak belirlenmediğini ileri sürdü.

Yedikule Bostanları
İstanbul’da uzun süredir tartışılan konulardan biriydi Yedikule Bostanları. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Yedikule’den Ayvansaray’a uzanan kara surları koruma bandında yapılacak işlemler için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bostanların da yer aldığı bölgelerde yapılması planlanan açık spor alanları ve rekreasyon projeleri uygun bulunmadı. Mahkemenin gerekçesi ise projenin “kara surlarının tarihsel kimliği ile çelişecek olması”ydı.

Sirkeci Garı
2. İdare Mahkemesi, Sirkeci Tren İstasyonu demiryolu hattının atıl kalması nedeniyle gar olarak değil kültürel amaçlı kullanılması yönünde de karar verdi. Yedikule TCDD Atölyeleri ve Gazhanesi için ise yeni yapılaşmaya izin verilmezken, mevcut alanın turizm ve kültür alanı olarak düzenlenmesi uygun bulundu.
Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı bir ara karar. Bilirkişi raporuna dayanılarak verilen bu kararın ardından şimdi esas bir inceleme yapılacak. Belediyenin hazırladığı planın iptal edilip edilmemesine karar verilecek. İstanbul’un kalbine yeni bir hançerin vurulup vurulmayacağını zaman içerisinde göreceğiz.

Atlas Ağustos 2015 / Sayı 269

Benzer Yazılarımız

Yorum Yap