Anasayfa Gündem Munzur Havzası’nın Kaderi

Munzur Havzası’nın Kaderi

Munzur’da köylüler, Tunceli Valiliği’nin Tunçpınar Maden Sanayii şirketinin bakır ve gümüş madeni projesi için verdiği “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararının yürütmesini durdurmak için kolları sıvadı. Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, Atlas’a son durumu şu sözlerle anlattı: “ÇED Gerekli Değildir kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtık. Dava kapsamında Elazığ 2. İdare Mahkemesi’nce bilirkişi incelmesi yaptırılmasına karar verilmişti. Karar sonrası dosyaya sunulan 31 Aralık 2014 tarihli bilirkişi raporunda, Munzur Havzası’nda uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucu toplam 1518 bitki türü saptandığı, bu bitki türlerinin 227 tanesinin Türkiye’ye; 43 tanesinin ise yöreye özgü endemik türler olduğu belirtiliyor. Bu araştırmalarla anılan bitki çeşitliliğinin bazı Avrupa ülkelerindeki çeşitliliğe eşdeğer, hatta çok daha fazla olduğu ortaya kondu.” Proje gerçekleşecek olursa, Munzur Havzası eşsiz florası ve faunasıyla yok olma tehlikesiyle yüz yüze kalacak.

Fotoğraf: Sinan Çakmak / Tunceli

Benzer Yazılarımız

Yorum Yap