Anasayfa Gündem Phaselis’teki Otelin Tahsisi Durduruldu!

Phaselis’teki Otelin Tahsisi Durduruldu!

Antalya’daki Phaselis antik kentinde Rixos otellerine verilen180 dönümlük arazinin tahsisiyle ilgili mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi…

KemerPhaselis2FOzen

Fatih Özenbaş / Phaselis

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan 2 bin 700 yıllık Phaselis antik kentinde Rixos Oteller zincirinin sahibi işadamı Fettah Tamince tarafından yapılmak istenen 5 yıldızlı otel projesi için tahsis edilen 180 dönümlük arazinin tahsis işlemi mahkemece durduruldu. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından proje için verilen ÇED Gerekli Değildir kararının da yürütmesini durduran mahkeme, bir bölümü 1. derece arkeolojik sit alanı olan tamamı ise milli park sınırında bulunan dava konusu alanın özelliğini göz önüne alarak otel için yapılan tahsisle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarında yer alan Phaselis antik kentinde bulunan 180 dönümlük arazi, 2005 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 20 dönümü 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan 180 dönümlük araziyi Rixos otellerinin sahibi işadamı Fettah Tamince’ye tahsis etti. Önce tahsis edilen, daha sonra ise ilgili imar planına işlenen projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verdi. Mahkeme Otel İçin Yapılan Arazi Tahsisini Durdurdu Bunun üzerine yöredeki sivil toplum örgütleriyle meslek odaları ve yurttaşlar, hem ÇED Gerekli Değildir kararını hem de tahsis işlemini yargıya taşıdı. Önce ÇED Gerekli Değildir kararını iptal eden Antalya 1. İdare Mahkemesi, bu kez de arazinin tahsisiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

‘İnşaat Faaliyetleri Alana Zarar Verir’

Mahkemenin, 13 Mart 2015 tarihinde aldığı kararda, “alanın özelliği dikkate alındığında başlayacak olan inşai faaliyetleri telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle olayın niteliği ve davanın durumuna göre mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 Sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, oybirliğiyle karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Otel Projesi Dünyada Tepkiye Neden Oldu

Mahkeme kararının ardından ortak bir açıklama yapan davacı sivil toplum örgütleri ve yörede yaşayan yurttaşlar, Antalya kamuoyunun Phaselis ve çevresinde herhangi bir yapılaşma projesi görmek istemediğine dikkat çekerek, “Söz konusu otel projesi, paha biçilmez değerdeki tarihi mirasımızı tehlikeye atarak kamu vicdanını yaralamış, Antalya’nın, ülkemizin ve hatta bütün dünyadan Phaselis’i bilen ve seven duyarlı insanların haklı tepkisini çekmiştir” görüşünü dile getirdiler.

Otel İçin Verilen Alanda Antik Kalıntılara Ulaşıldı

Konuyla ilgili sürecinde, Akdeniz Üniversitesi’nin bölgede yaptığı teknik çalışmalar sonucu, tam da otel yapılmak üzere tahsis edilen alanda daha önce saptanamamış çok sayıda antik kalıntıya ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, bunun sonucu olarak, mevcut arkeolojik sit sınırlarının, bu alanı da içine alacak şekilde genişleyeceğinin varsayılabileceği belirtilerek, şöyle denildi: “Uluslararası antlaşmalarla korumaya söz vermiş olduğumuz Phaselis’in arkeolojik çalışmalarla değerlendirilmesinin bölgemiz turizmine katkısı, buranın Milli park olarak korunması otel projelerinden çok daha önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Türkiye’nin Sit Alanları Korunmuyor, Vahşice İmara Açılıyor

İhtiyacımız olan şey, sahip olduğumuz doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizi korumak ve geliştirmektir. Turistler bir bölgeye yalnızca orada oteller olduğu için gitmezler. Aynı zamanda bir bölgenin zenginliği sadece gelen turist sayısıyla, o bölgenin getirdiği gelirle ölçülemez. Milli parklar, doğal sit alanları tabiat alanları, azami ölçüde korunmalıdır. Oysa ülkemizde koruma değil, vahşi bir imara açma, turizme açma, enerji yapılarına açma süreci yaşanmaktadır. Bu açma süreci, doğal alan rezervlerimizin can çekişmesine yol açmış ve son safhaya getirmiştir.”

10 Yılda Milli Park Sınırları Değiştirildi, Süreç Ters İşletildi

10 yıla yakın bir süre boyunca, Beydağları Sahil Milli Parkı’nın sınırlarının değiştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, proje için gerekli alanların turizme tahsis edilerek süreçlerin tersine işletildiği, usulsüz bir şekilde uzun dönem planları değiştirildiği ve imar planlarının projeye göre yeniden düzenlendiğinin altı çizildi.

İki Bakanlığa Uyarı: ‘Bir Daha Milli Park’ta Tahsis Yapmayın’

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na, Phaselis’te olduğu gibi ormanlık ve milli park alanlarını tahsis etmemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatan davacılar, ortak açıklamalarında ayrıca şu görüşlere yer verdiler: “Türkiye Cumhuriyeti olarak sonuna kadar korumak için bütün dünyaya söz vermiş olduğumuz tarih mirasımız Phaselis’le ilgili bu kararın, diğer tahsis alanlarına ilişkin uyarıcı görev yapmasını temenni ediyoruz. Phaselis antik kenti ve etkileşim alanı içinde adı ne olursa olsun, hangi şirkete veya kuruma ait olursa olsun, hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmemelidir. Söz konusu tahsisin iptal kararının en kısa zamanda alınmasını beklemekteyiz. Bundan böyle, hiçbir kuruluşa, şirkete ya da kuruma yeni tahsis girişimlerinin de kesinlikle söz konusu edilmemesi gerektiğini; sonsuza dek, Phaselis’in hepimizin olacağını bir kez daha haykırıyoruz.” 280 oda ve bin yatak kapasiteli Dream Of Phaselis adını taşıyan otelin çevreye ve tarihi dokuya bir zarar vermeyeceğini savunan işadamı Fettah Tamince ise girişiminin çevreci bir proje olduğu öne sürmüştü. Turizm örgütleri ise Antalya’nın mevcut otel kapasitesinin yeterli olduğunu belirterek kente yeni 5 yıldızlı otel inşa etmeye gerek olmadığı görüşünü savunuyor.

Haber: Yusuf Yavuz / 11 Nisan 2015

 

Benzer Yazılarımız

Yorum Yap