İsli Gelecek; Termik Santrallar - Sayı 272

Picture 1 of 11

Kahramanmaraş’ta bulunan Afşin-Elbistan A ve B santrallarına kömür temin eden açık maden sahası, tarım alanlarını yok ediyor. Santralların ve kömür sahasından kalkan tozun neden olduğu toprak, hava ve su kirliliği, Çoğulhan’da aile çiftçiliğini gözle görülür biçimde sekteye uğratmaya başlamış.

Fotoğraflar: Kerem Yücel