• İmgesel Atatürk - Sayı 233

İmgesel Atatürk - Sayı 233

Image 15 of 16

En önemli simgelerden biri de Taksim Cumhuriyet Anıtı. Dairesel bir plan ortasında yükselen çok figürlü anıt İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından yapıldı ve 8 Ağustos 1928 yılında 30 kişinin katıldığı bir törenle açıldı. Anıtın bir yüzü Kurtuluş Savaşı’nı, diğer yüzü ise Cumhuriyet Türkiye’sini simgeliyor. Her iki yüzde de bulunan Atatürk, birinde askeri üniforma, diğerinde sivil giysiyle yer alıyor.