Sayanlar, Altaylar Ve Moğollar - Sayı 241

Picture 1 of 22

Huvsgöl civarı, Moğolistan’daki Şamanların çoğunun yaşadığı bir bölge. “Erenler”in insanlarla temas kurduğu noktalara, at kafaları (Moğolca “hadık”) bağlanıyor.
Fotoğraflar: Özcan Yüksek