Belgrad Ormanı Direniyor - Sayı 259

Picture 2 of 25

Belgrad’ın Sevinci Ağaçlar, pek çok canlıya sundukları çeşit çeşit yaşam ortamlarıyla Belgrad Ormanı’nın da belkemiğini oluşturur. Her biri tek başına büyük bir ekolojik değere sahiptir. Onların kıymetini en iyi ormanda yaşayan diğer çalılar, otsu bitki örtüsü, hayvanlar ve mikroorganizmalar bilir. Bu ağaçlar yüzyıllar boyunca çetin doğa koşullarında canlılara sahip çıkarak koruyup kollamıştır. Belgrad Ormanı yaklaşık 400 bitkiye ev sahipliği yapar; bunların 15’i ise endemiktir. Sonbaharda renkli bir şölenle veda edip kış uykusuna çekilen Belgrad, baharla uyanıp parlak yeşil elbiselerini giymeye başlar. Bu olay, ormandaki tüm diğer canlıları tarifsiz sevince boğar.