Çoğulhan, Afşin-Elbistan

Image 1 of 12

Düşük kalorli linyit kömürü yakma prensibi ile çalışan Afşin-Elbistan Kömürlü Termik santrali.