• Atlas 11 »
  • Anadolu'ya Adanan Hayat; Cüneyt Oğuztüzün

Cüneyt Oğuztüzün.jpg

Image 1 of 15

Sarıkeçililere Sadakat
Onlar dağdır; ardıçlı tepeler, meşeli düzlükler, ormanlık yamaçlardır. Onlar her yıl Akdeniz kıyılarından kalkıp Toroslar’ın yaylalarına göçen Sarıkeçililerdir… Anadolu’yu her yanıyla belgeleyen Oğuztüzün, son göçer Yörük aşireti Sarıkeçililere de konuk oldu. Konunun yazarı Çağlar İnce, Yörük kızı fotoğrafının öyküsünü anlatıyor: “Cüneyt Abi fotoğraf için elinde çubuklarla suyun yerini bulan bir derviş gibi konsantre olurdu. Sarıkeçili Yörükleri konusu için vadilerde, nehirlerde, ormanlarda çalıştık. Keçilerle, develerle yol aldık, çadırlarda kaldık. Onu bekleyen başka bir sürpriz vardı: Gözleri boncuk boncuk parlayan Yörük çocukları. Çok etkilenmişti. Çektiği en güzel çocuk fotoğrafları olduğunu söylemişti.”

Kasım 2010, Sayı: 212.