Loryma / Marmaris - Muğla

Image 1 of 24

Bozburun Yarımadası’ndaki bir başka Karia kenti de Loryma. Makilikler altında serilmiş antik kentin hakkında pek bilgi yok. Tarihinin İÖ 7. yüzyıla kadar uzandığı sanılıyor. Önemli bir merkez olmasına karşın, hiçbir zaman büyük bir kent olamamış. Yerleşimi koruyan ve liman girişini kontrol etmek için yapılan kale, ince bir hat şeklindeki 120 metre kadar uzanıyor; oldukça sağlam durumda ama dokuz burcu yıkılmış. Yerleşimin daha çok askeri amaçlara hizmet ettiği sanılıyor. Karialılar, Romalılar, Rodos Şövalyeleri bu kalede nöbet tutmuş olmalı.

Bozburun Yarımadası’nın ucunda bir tepenin yamacında kurulduğundan evler, yamaçlara özenle örülmüş terasların üzerine yapılmış. Yamacın bitiminde de Bozukkale Koyu yer alıyor. Koy dağlarla çevrili oldukça korunaklı doğal bir liman. Mavi yolculuk yapan teknelerin geceyi geçirmeyi tercih ettikleri noktalarından biri.

Kaynaklara göre antikçağda sefere çıkan kimi donanmalar da burada konaklamış. Zaten yerleşimin kalıntıları koyu da içine alacak şekilde çevreye yayılmış. Kaleyle çevrili alanda sarnıçlar bulunuyor. Batıdaki ovalık yerde de kutsal alan yer alıyor. Kent 7. yüzyıldaki Arap istilasından sonra terk edilmiş. Antik kente ve koya karadan da gidilebiliyor ama yürümek gerekiyor. Koyda bulunan birkaç lokanta ise mavi yolculuk yapa teknelere hizmet veriyor.

Fotoğraf: Onur Tatar