Ainos / Enez - Edirne

Image 1 of 25

Antik Ainos, ya da bugün Edirne’nin bir ilçesi olarak bildiğimiz Enez, Doğu Trakya’nın en önemli ırmaklarından Hebros, yani Meriç’in ağzında kuruluydu. Ainos adını ilk olarak Homeros’un Iliada’sında duyarız. Mitolojide yer bulan bu antik kente sırasıyla Aiolialılar, Mtyleneliler ve Kymelilerin yerleştiği anlaşılıyor. Buna göre, Ainos İÖ 7. yüzyıldan itibaren bir şehir devleti olarak gelişmiş. Meriç’in denize döküldüğü körfezin kıyısındaki bir yarımadanın üzerine kurulu kentin iki limanı bulunuyordu. Antikçağda büyük bir körfez olduğu bilinen bu bölge, Meriç’in yüzyıllar içinde sürüklediği alüvyonlarla bir deltaya dönüşmüş, bu deltanın oluşumu sırasında Ainos’un limanları da alüvyonlarla dolmuştur. Bunun sonucunda bugün Enez, kıyıdan 3 buçuk kilometre içeride kalmıştır.

Antik Ainos kentinin ilk kurulduğu yer olan akropoliste, yapım tarihi tam olarak bilinmeyen Enez Kalesi, daha sonra geliştiği alanda da günümüzdeki Enez ilçesinin mahalleleri bulunuyor.

Korunaklı limanı ve Batı Karadeniz ile Ege kıyılarından gelen yolların kesişme noktasında bulunmasından ötürü yüzyıllar boyu ticaret merkezi olması sayesinde Enez yöresi hep önemini korumuş. Bugün ise sessiz ve sakin bir yer oluşundan ötürü, özellikle büyük şehir gürültüsünden kaçmak isteyenler için uzun kumsalı ve temiz deniziyle çekici seçeneklerden biri olarak görülüyor.

Fotoğraf: Cüneyt Oğuztüzün