Hayaldeki Su - Sayı 268

Picture 1 of 5

Bir zamanlar Belgrad Ormanı’ndan 20-30 kilometre uzaktaki Taksim’e içme suyu taşınıyordu. Belgrad Ormanı’ndaki Topuzlu Bent, Taksim Su Yolu üzerindeki üç bentten ilk yapılanıdır. Sultan I. Mahmut tarafından 1750’de yaptırılmıştır.
Fotoğraflar: Rasim Çetiner