Validebağ’a Sadakat, Kentteki Doğa - Sayı 261

Picture 2 of 5

Cami inşaatının sürdüğü 1200 metrekarelik kısım kentsel sit alanı dışında, ancak Validebağ Korusu’nun hemen yanında yer alıyor. Korudaki ekosistemin bir parçası. Bölgenin koru dışında kalan son “yeşil” ve “boş” alanlarından biri.

Fotoğraf: Serkan Ocak