• Yaşar Kemal “Bu Diyar Baştanbaşa” - Sayı 264

s (1).jpg

Image 1 of 8

Yaşar Kemal Çukurova’dan İstanbul’a geldikten sonra bir gazeteci olarak yaşamın bütün alanlarına bir fırtına gibi daldı. 1950’li yıllardaki semt kahveleri, bir anlamda hem politikanın arenasıydı, hem de emekçi kesimleri daha yakından tanımanın mekânlarıydı.

Fotoğraf / Ara Güler