Diyarbakır Dicle’nin Tacı - Sayı 243

Picture 1 of 18

Hem doğal koşullarının yerleşmeye ve tarıma elverişliliği, hem de Akdeniz’i Basra Körfezi’ne, Karadeniz’i Mezopotamya’ya, Akdeniz ve Mezopotamya’yı Van Gölü üzerinden İran’a ve Kafkasya’ya bağlayan yolların buluştuğu noktada olması Diyarbakır’ı tarih boyunca önemli bir kent kıldı. Bütün uygarlıklar burada kendini gösterdi. Bu yüzden çok zengin bir kültürel ve tarihsel mirası barındırıyor ve bugün de Güneydoğu Anadolu’nun en önemli merkezi. İlk yerleşimi Dicle Irmağı’nın yamaçlarındaki İçkale’deki Amida Höyük olan kentin Roma devrinde yapılan görkemli dış surlarının çevresi 5 bin 500 metreyi bulur. Günümüz Diyarbakır’ı Suriçi bölgesinin kuzeybatısına doğru genişleme göstermiştir.
Fotoğraflar: Mustafa Alp Dağıstanlı