• Ankara, Yaban Başkent - Sayı 250

Ankara, Yaban Başkent - Sayı 250

Image 2 of 27

Avlanan Kutsallık Ankara ilinin kuzeybatısında, çayırların ve ormanların birbirine karıştığı alanlar uzanıyor. Yöre sakinlerinin geçmişten beri kutsal saydıkları kızıl geyikler (Cervus elaphus) bu tür alanlarda yaşamağı tercih ediyor. Aşırı avlanma nedeniyle Anadolu’da sayıları iyice düşmüş bulunan kızıl geyiklerin çoğalması ve korunması için çeşitli çalışmalar yapılıyor.