Çoğulhan, Afşin-Elbistan

Picture 2 of 12

Termik santralin yanıbaşında bulunan Çoğulhan santralin yarattığı olumsuz hava kirlilği ve tarım alanlarını tahrip etmesi nedeni ile diğer ilçelere çok büyük oranda göç vermiş. Yazları beldeye gelen çocuklar terk edilmiş alanlarda, bacaların gölgesinde oyun oynuyorlar.