Tarihin Kavşağı - Sayı 267

Picture 1 of 15

Belgrad’ın en eski bölgesinde yer alan Kalemegdan Kalesi’nin kireçtaşından yapılmış surları ve kulelerinin beyaz renginden ötürü şehre Sırpçada “Beyaz Şehir” anlamına gelen “Beograd” adı verilmiştir. Tuna ve Sava nehirlerinin buluştuğu yerde kurulu kale, erken Bizans dönemine tarihleniyor.

Fotoğraflar: Umut Kaçar