Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Çanakkale-İzmir

Kitap

Daha sonra Biga ve Lapseki’yi alan orduya kumanda eden Süleyman Paşa bu başarılarının ardından ordunun başkomutanlığına getirildi. Süleyman Paşa’nın önemli başarılarından biri Sırp kuşatması altında olan Selanik’e 10 bin kişilik bir kuvvetle gitmesi ve Bizans’ın yanında savaşarak Sırpları yenilgiye uğratmasıdır. Orhan Gazi’den yardım isteyen Bizans İmparatoru, bu başarısından dolayı ona Gelibolu’yu armağan etti. Sadece iyi bir savaşçı olmayıp iyi de bir yönetici olan Süleyman Paşa yönettiği Rumeli’de bölge haklıyla yakın ilişkiler kurmayı başardı. Paşa 1354 yılında Gelibolu’dan Tekirdağ’a kadar tüm Marmara kıyılarını ele geçirdi. Birkaç yıl içinde kıyı şeridindeki birçok yerleşim yerini Osmanlı topraklarına kattı.