Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Çanakkale-İzmir

Kitap

Namık Kemal’in mezarından ayrılıp hemen yanı başındaki Süleyman Paşa Türbesi’ne giriyoruz. Türbede üç mezar var. Biri Süleyman Şah’a, diğeri lalasına ve üçüncü mezar ise atına ait. Mezarların üzerinde aynen böyle yazıyor. Süleyman Paşa Osmanlı’nın ilk dönemlerinde büyük yararlıklar göstermiş önemli bir şahsiyet. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer hatun olan paşa, Şehzade Süleyman Paşa olarak da bilinir. Doğum tarihi net olarak bilinmeyen Süleyman Paşa 1324 yılında veliaht olmuş ve 1330 yılında İznik, 1337 yılında da İzmit’in alınmasında önemli rol oynamış. Bu başarılarından ötürü İzmit ve civarının yönetimi ona bırakılmış.