Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Çanakkale-İzmir

Kitap

Antik Smyrna, İzmir Körfezi’nin kuzeydoğusunda bir yarımada üzerinde kurulmuştu.  Meles Çayı’nın yüzlerce yıl içinde getirdiği alüvyonlarla Bornova Ovası oluşurken, kent de toprak altında kalarak sessizliğe büründü. Smyrna, Tepekule adı verilen höyüğün üzerinde bulunuyor. İlk yerleşimin İÖ 3000’li yıllara dayandığı höyükte, İÖ 11.-4. yüzyıla ait katlar kesintisiz olarak ortaya çıkarıldı. İÖ 9. yüzyılda kentin kerpiç evleri tek odalıydı ve kent yine kerpiç surlarla çevriliydi.