Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Çanakkale-İzmir

Kitap

Kestanbol Kaplıcası tadilatta olduğu için Gülpınar’daki Apollon Tapınağı’na doğru devam ettik. Aslında gitmemiz gereken iki yer daha var. Biri Roma döneminin en önemli granit sütun ocağının bulunduğu Koçali köyü. Yeditaşlar da denilen bu ocakta uzunluğu 10 -12 metre,  çapı 160 santimetrelik yedi adet granit sütun bulunuyor. Diğer yer ise neredeyse Çığrı Dağı’nın tüm zirvesini kaplayan, kuruluşu 2 bin 600 yıl öncesine kadar giden Neandrea antik kenti. Surları ayakta olmasına rağmen kentin büyük bir kısmı harabe.  Ne yazık ki bu iki önemli noktanın da kahverengi tabelası yok. 

Gülpınar beldesi sınırları içinde yer alan Smintheion’a doğru yola çıkıyoruz.  Burası Troas bölgesindeki fare kültünün önemli bir tapınağı. Gülpınar’a girince tabelalar zaten tapınağa kadar sizi götürüyor. Burası Troas bölgesinin en özel yeri. Öncelikle bu alanda ilgi çeken üç şey var. Birincisi kazı müzesi. Müzede tapınak kazısından çıkarılan ve aralarında Troia (Truva) Savaşı’nın çok detaylı anlatıldığı birçok değerli buluntu sergileniyor.  İkincisi tapınak kalıntılarının çok görkemli ve ziyarete açık olması. Gülpınar’daki kalkolitik dönem buluntuları da burayı özel yapan üçüncü neden.