Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Çanakkale-İzmir

Kitap

Foça’da dört adet kahverengi tabela gördük. Beş Kapılar, Kybele, Taş Kule veya Pers Mezarı ile Şeytan Hamamı. Foça’yı, antik adıyla Phokaia’yı İÖ 11. yüzyılda Aiollar kurdu, İon yerleşimi ise İÖ. 9. yüzyılda başladı. Yaşadıkları dönemin en becerikli gemicileri demek çok da yanlış olmaz Phokaialılar için. Gemilerle gitmedikleri liman, taşımadıkları ticari ürün kalmamıştı. Bu özellikleriyle refah içinde yaşarken İÖ 6. yüzyılın başlarında Persler dayandı kapılarına. Kentin surları dayanıklıydı ama Persler çok güçlüydü. Direnemeyeceklerini anlayınca teslim olmak için süre isteyen Phokaialılar gemilere binip kentlerini terk etti. Köle olmaktansa yurtsuz kalmayı tercih ettiler. Büyük İskender, Persleri çekilmek zorunda bıraktı ama Phokaia bir daha o zengin günlerine dönemedi.