Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Çanakkale-İzmir

Kitap

Bergama’nın merkezinde, akropol yolu üzerinde sağda yer alıyor. Havari Yohanna Kilisesi olarak da biliniyor. Rivayete göre Yohanna, Pergamonlulara mektup yazarak onları kendi dinine davet etti; onlar da bunu kabul ederek bazilikayı yaptı. Ama tarihi kayıtlara göre bu bilgi doğru değil. Bina ilk olarak İS 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırıldı ve Mısır Tanrısı Serapis’e adandı; bu nedenle Serapis Tapınağı da denilmekteydi. Bina daha sonra kiliseye çevrildi.

Bazilika kırmızı tuğladan yaptırıldığı için halk arasında “kızıl avlu” olarak da anılıyor. İlk yapıldığı zamanlarda daha çok gelecekten haber almak isteyen Romalılara hizmet veriyordu. Bazilikanın içinde ve bahçesinde görülmesi gereken birçok eser var. Salonda Serapis kültü ile ilişkili olduğu düşünülen bir havuz ve kuyu bulunuyor. Bazı tarihçiler mimarisini Ayasofya’ya benzettikleri için bazilikaya “Küçük Ayasofya” da demişti. Bazilikanın yapıldığı yerden Selinus (Bergama) Çayı geçiyordu. Çayın suyu iki tünele aktarıldı, ardından bazilika yapıldı. Pergamonlular Hıristiyanlığı benimsemeden önce burada Yeraltı Tanrısı Serapis ve Tanrıça İsis ile Harpokrates’e tapınılıyordu.

Bazilika iki adet kuleye de sahip. Kulelerden biri epey tahribat görmüş ama camiye çevrilen kısım daha iyi korunmuş. Harap halde bulunan kule bir süre Osmanlılar tarafından hapishane olarak kullanılmıştı. Yapı, özellikle akropol yolundan çok iyi gözüküyor. Yaklaşık 2 bin yıllık bu muhteşem eseri gezmek için birkaç saat ayırmak şart. 


YOL REHBERİ
Bazilika, Bergama’nın merkezinden akropole doğru giderken sağ tarafta görülüyor.


ÖNEMLİ TELEFONLAR
Bergama Belediyesi 232-632 80 05
Turizm Müdürlüğü 232-631 28 51
Devlet Hastanesi 232-631 28 94
Emniyet Müdürlüğü 232-632 70 01