Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Bodrum

Kitap

FOTOĞRAF: ŞEBNEM ERAŞ

Selçuk kutsal bir mekânı da barındırıyor: Meryemana Evi… Peygamber İsa’nın annesi Meryem’in hayatının son günlerini geçirdiği söylenen evin hikâyesi şöyle: Yakalanıp çarmıha gerilişinden kısa bir süre önce İsa annesini arkadaşı ve havarisi St. Jean’a (Yuhanna) teslim eder. St. Jean İsa’nın çarmıha gerilişinden sonra Hz. Meryem’i Ephesos’a getirir. Onu Bülbül Dağı eteklerinde, kendisinden başka kimsenin bilmediği, sık ağaçlarla kaplı bir köşede yaptığı kulübede gizler. Hz. Meryem’in bu yerde yaşadığı ve burada öldüğü kabul edilir. Hıristiyanlığın yayılmasından sonra Hz. Meryem’in evinin bulunduğu yere Hıristiyanlarca haç şeklinde bir kilise inşa edilmiş.