Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Bodrum

Kitap

FOTOĞRAF: FATİH ÖZENBAŞ

Selçuk kent merkezinde ziyaret edilmesi gereken daha pek çok eser var. Ancak bıraktığımız yerden kahverengi tabelaları izlemek üzere anayola çıkıyoruz. Ephesos tabelasını izleyerek Dr. Sabri Yayla Bulvarı’na giriyoruz. Ancak Ephesos’tan önce sapmamız gereken bir nokta daha var. Sağa yönelen sapak Artemis Tapınağı yolu. 

Ephesos kenti yüzyıllarca Tanrıça Artemis’in adıyla birlikte anılmış. Doğal hayatın ve yabani canlıların efendisi, baş avcı, bereket Tanrıçası Artemis Ephesos’la özdeşleşmiş ve Ephesoslular onun için dünyanın yedi harikasından biri sayılan muhteşem bir tapınak inşa etmişler. Tanrıça Artemis’e ithaf edilmiş tapınak Lydia Kralı Croesus tarafından İÖ 550 yıllarında yaptırılmasına başlanmış ve yapımı 120 yıl sürmüş.