Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Bodrum

Kitap

FOTOĞRAF: KEMAL TAYFUR

Selçuk kent merkezinde, Ayasuluk Tepesi’nin ve St. Jean Kilisesi’nin güneybatısındaki İsa Bey Camii, Türk mimarlık tarihinin Anadolu Beylikleri dönemine ait en eski ve gösterişli eserlerindendir. Aydınoğlu Beyliği döneminde, beyliğin kurucusu Mehmed Bey’in oğullarından İsa Bey tarafından 1375 yılında yaptırılmış. Selçuk’a hâkim bir tepenin yamacına kurulan yapı, enine iki sahınlı bir harimle bu harimin kuzeyine bitişen enine dikdörtgen planlı avludan oluşur. Avluya doğu, batı ve kuzey cephelerinde bulunan birer taçkapıyla ulaşılır. Doğu ve batı taçkapıları üzerinden yükselen minarelerden biri günümüze ulaşamamıştır. Simetrik olmayan bir planla inşa edilen caminin yamaçta konumlandırılan iki giriş kapısı batı ve doğu tarafında. Batı kapısı yazılar ve geometrik şekillerle süslü.