Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Bodrum

Kitap

Aslında bir kilise olan St. Jean Anıtı’nı görmek için Atatürk Caddesi’nden St. Jean Caddesi’ne sapıyoruz. Selçuk Kalesi’nin hemen yanında, Ayasuluk Tepesi’nin güney yamacında bulunan anıtsal yapı Ephesoslu Yohanna’nın (St. Jean Thelogos, aynı zamanda İsa’nın havarisi, İncil’in ve Apokalypse’nin de yazarı) adıyla anılıyor. St. Jean 100 yıllarında Ayasuluk Tepesi’nde öldü ve buraya gömüldü. Mezarı üzerine 5. yüzyılda bir bazilika inşa edildi. Yüz yıl kadar sonra kullanılamayacak hale gelen bu bazilikanın yerine İmparator Büyük Justinianus (527-565) ve İmparatoriçe Thedora bugün kalıntıları görülen altı kubbeli kiliseyi inşa ettirdiler. Haç planlı ve 130x65 metre boyutlarındaki bu kilise Artemis Tapınağı’ndan sonra inşa edilmiş en büyük dini yapı sayılıyor. Arap akınları sırasında surla çevrildiği için bir dış kale görünümü de sergiliyor.