Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Bodrum

Kitap

FOTOĞRAF: KEMAL TAYFUR

Selçuk’a girer girmez bir kahverengi tabela bolluğu göze çarpıyor. Biz sadece anayolda gösterilen ve oradan ulaşılan noktalara uğradık. İlk uğrak Selçuk Kalesi. Ayasuluk Tepesi’nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk ilçesinin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale duvarları Bizans, Aydınoğulları ve Osmanlı dönemlerine aittir. Dış surlarda olduğu gibi moloz taş ve devşirme malzeme ile inşa edilen iç kale sur duvarları, 15 kuleyle güçlendirilmiştir. İç kalenin biri batıda diğeri doğuda olmak üzere iki girişi var. Kale içinde beş adet sarnıç yer alıyor. Merkezi kısmın güneyinde tek kubbeli ve minaresi kısmen sağlam kalabilmiş Kale Camii, batıda kale hamamı bulunuyor. En üstte beşik tonozla örtülü bir başka sarnıç da, eski bir bazilika yapısının ayakta kalabilmiş bölümü. Son yapılan kazı ve araştırmalarda Türklerin egemenliğine geçtikten sonra sarnıç haline getirilen tonozlu yapının Bizans dönemine ait bir bazilikanın apsis bölümü olduğu kesinlik kazanmış. 2009 yılında yapılan kazılarda da daha önce bilinmeyen bir yapı, Osmanlı döneminde kullanıldığı anlaşılan Kale Köşkü ortaya çıkarılmış. Yapının Aydınoğulları döneminde İsa Bey tarafından yaptırıldığı sanılıyor.