Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Bodrum

Kitap

FOTOĞRAF: CÜNEYT OĞUZTÜZÜN

Labranda’dan sonra yeniden Milas’a dönerek, Bodrum istikametinde yol alıyoruz. Güllük Körfezi’ne yaklaşırken İasos tabelası görülüyor. Milas’a 28 kilometre uzaklıktaki Kıyıkışlacık köyü Güllük Körfezi kıyısında ve antik İasos kentinin üzerine kurulu. Üç tarafı muhteşem bir denizle çevrili bir yarımada üzerinde kurulmuş İasos. Bir Karia kentiydi ve antikçağın önemli limanlarındandı. Tarihi  İlk Tunç Çağı’na (İÖ 3500-2000) kadar uzanıyor.

Anadolu’nun Pers işgali sırasında İonların yanında yer alıp İÖ 5. yüzyılda Delos Deniz Birliği’ne üye oldu. Batı limanındaki Bizans kulesi, yaklaşık 3 bin yıllık kesintisiz yerleşmenin göstergesi gibi denizin ortasında, ayakta duruyor. Strabon ondan şöyle söz eder: “Sonra, karaya yakın bir ada olan İasos’a gelinir. Bir limanı vardır ve halk geçiminin çoğunu denizden sağlar, çünkü denizde balık boldur, fakat ülkenin toprağı çok fakirdir.” İasos, önceleri bir adaydı, fakat zamanla ada ile deniz arasındaki açıklık alüvyonlarla doldu ve yarımada halini aldı.