Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Bodrum

Kitap

FOTOĞRAF: KEMAL TAYFUR

Milas’tan çıkıp Bodrum’a yönelmeden ters yöne, kuzeye sapmamız gerekiyor. Güneybatı Anadolu’nun en şaşırtıcı antik kenti Labranda’nın kalıntıları Milas’a 15 kilometre kadar uzakta, zorlu bir dağın dik yamaçlarında bulunuyor. Milas çıkışından itibaren asfalt olan yol bir süre sonra, dağdaki maden alanlarından feldspat taşıyan kamyonların hışmına uğrayarak delik deşik olmuş. Yoldaki kamyon trafiği inanılmaz. Çok dikkatli olmak gerekiyor. 

Karialılar için Labranda oldukça önemli bir kült merkeziydi. Çift baltalı Tanrı Zeus Labraundos kültünün kökeninin, su kaynağı ve tapınak terasının hemen üzerindeki büyük kayaya dayanmış olması muhtemeldir. En erken buluntular İÖ 6. yüzyıla ait. O dönemde küçük bir tapınağın bulunduğu bir teras ve çınar ağaçlarından oluşan bir koruluğa sahipti. Perslere karşı isyan eden Miletoslulara katılan Karialılar İÖ 497 yılında burada bir savaşa katılmış ve ağır bir yenilgiye uğramışlardı. İÖ 4. yüzyıl ortalarında Karia Kralı Maussollos (377-352) Labranda’yı bir aile kutsal alanı haline getirdi. O ve kardeşi Zeus Tapınağı, dinsel yemek salonları, stoa, propylon (geçit yapısı) ve dorik yapıyı inşa ettirdiler. Kutsal alana Mylasa’dan başlayan ve Kutsal Yol olarak adlandırılan 8 metre genişliğe sahip taş kaplamalı bir yolla ulaşılıyordu. Bu yolun üzerindeki döşeme izleri günümüze kadar korunagelmiştir. Kutsal alanda her yıl beş gün süren dinsel bayramlar kutlanıyordu.