Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Bodrum

Kitap

FOTOĞRAF: KEMAL TAYFUR

Spil Dağı’nın kuzey eteklerindeki İshak Çelebi Mahallesi’nde, kente hâkim bir konumda yer alan Ulu Cami Külliyesi cami, medrese, türbe ve hamamdan oluşuyor. Saruhan Bey’in torunu İshak Çelebi tarafından 1366 yılında Mimar Emet bin Osman’a yaptırılmış. Cami enine dikdörtgen bir plana sahip olup sekizgen ayak sistemi üzerine oturan bir büyük kubbeyle örtülü. Tek minareli olan caminin hakiki kündekâri tekniği ile yapılan minberi Beylikler dönemi Türk ahşap oymacılığının şaheserlerinden biri sayılıyor. Minber kapısı Manisa Müzesi’nde muhafaza ediliyor.