Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Bodrum

Kitap

FOTOĞRAF: KEMAL TAYFUR

Bugünkü Milas’ın üzerine kurulduğu ve adını borçlu olduğu Mylasa antik kenti, Karialıların yörede kurduğu başlıca antik kentlerden biriydi. Şimdi kalıntıları Milas içinde yaygın olarak gözlenen Mylasa, adını Poseidon’un oğlu Aiolos’la aynı soydan gelen mitoloji kahramanı Mylassos’tan alıyor. İÖ 5. yüzyılda Delos Birliği’ne katılan Mylasa, bir yüzyıl sonra Perslerin Karia satraplığının merkeziydi. Bir süre yarı bağımsız olarak yönetilmiş ve Bizans döneminde piskoposluk merkezi halini almış.