Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Bodrum

Kitap

FOTOĞRAF: KEMAL TAYFUR

Bafa Gölü’nden Milas’a doğru ilerlerken sol tarafta tabelasına rastlanan Euromos, Ayaklı köyü yakınında bulunuyor. Milas’a uzaklığı 12 kilometre. Anayoldan görünmeyen kalıntılar, tabelanın gösterdiği yola girildikten birkaç yüz metre sonra kendini gösteriyor. Görkemli sütunlarıyla ünlü Zeus Lepsynos Tapınağı’dır bu. Zamanında küçük bir Karia kenti olan Euromos’tan günümüzü kalan en önemli eser de bu tapınak. Zeus Tapınağı, gerçekten şaşırtıcı. Batı Anadolu’nun ayakta kalan en önemli tapınağı. Korint düzeninde ön ve arkasında 6, yanlarda 11 sütunlu olarak inşa edilen Zeus Tapınağı’ndan başka tiyatro kalıntıları, kent agorası, surlar, mezarlar ve bazı lahitler görülebiliyor.

Roma İmparatoru Hadrianus zamanında (İS 117-138) antik kentin dışında, Kızılbayır denen tepenin eteğinde yapılan mabedin mimari yönden pek çok özelliği var. Sütunlarının büyük bir kısmının sağlam olarak günümüze gelmesinden dolayı halk buraya “Ayaklı” adını vermiş. Son derece itinalı bir taş işçiliği olan yapıda blok taşlar harçsız olarak üst üste kendi ağırlıklarıyla oturtulmuş. Tapınağın arkasındaki tepede Euromos’u kuşatan Helenistik ve Roma dönemine ait epeyce büyük bir sahayı kaplayan surlar bulunuyor. Yamaç üzerinden kuzeye doğru ilerleyen surlarda yıkıntı halinde burçlar da var. Kuzeydoğuda yamaçtaki bir girintide Euromos tiyatrosu yer alıyor. Bugün oldukça harap durumdaki bu tiyatronun oturma kademelerinden sadece beş sıra kalmış. Sahne binasının alt yapısından da bir köşe mevcut.