Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Bodrum

Kitap

FOTOĞRAF: KEMAL TAYFUR

Manisa’nın güneyinde yükselen Spil Dağı’nın mekân olduğu efsanelerden biri Niobe’ye ait. Kabak Tekkesi’nin arkasından yükselen yolun başında bu efsanenin taşlaşmış hali bulunuyor. Yunan mitolojisine göre, Tantalus’un kızı olan Niobe Manisa’da doğar ve Tanrıça Leto ile birlikte çocuklukları bu yörede geçer. Daha sonra Thebai Kralı Amphion ile evlenen Niobe’nin yedi kız, yedi erkek 14 çocuğu olur. Çocukluk arkadaşı ve Zeus’un eşi Leto’nun ise Apollon ve Artemis olmak üzere iki çocuğu vardır. Niobe, çocuklarının sayısından dolayı böbürlendiği için Leto’yu öfkelendirir. Onun isteğiyle oğulları Apollo, kızları Artemis tarafından öldürülür. Niobe, çocuklarının cesetleri başında günlerce ağlar. Sonunda Zeus, Niobe’nin haline acır ve ıstırabına son vermek için onu Spil Dağı eteklerinde taş haline getirir.