Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Bodrum

Kitap

FOTOĞRAF: KEMAL TAYFUR

Kabak Tekkesi’nin karşısındaki halk arasında Çaybaşı Camii olarak bilinen İvaz Paşa Camii, 1484 yılında İvaz Paşa tarafından yaptırılmış. Cami bir büyük kubbeyle örtülü ve tek minareli. Son cemaat yeri ise beş yuvarlak sütun üzerine oturan dört kubbe ile örtülü. İnşaatında kesme taş ve tuğla kullanılan caminin tuğla işçiliği önemli sayılıyor. Caminin son cemaat yerinin doğusunda yer alan mezar ise İvaz Paşa’ya ait.