Yoldan Çıkaran Levhalar: İstanbul-Bodrum

Kitap

FOTOĞRAF: KEMAL TAYFUR

Balıkesir’in merkezinde, Anafartalar Caddesi üzerindeki belediye parkı içinde bir yamaç üzerinde bulunan Saat Kulesi, kentin başta gelen simgelerinden. Giriş kapısı üzerindeki kitabede belirtildiğine göre, 1827’de Silistre Valisi Giridizade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Mimari bakımdan Galata Kulesi’ne benzetiliyor. Saat Kulesi 1897 yılındaki depremde yıkılmış ve mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından 1901 yılında orijinaline uygun olarak tekrar inşa edilmiş. Saat Kulesi kesme taştan 2x2 met ölçüsünde ve yaklaşık 20 metre yüksekliğinde. Kule gövdesi üç bölümlü. Geniş orta bölümde konsollar üzerine oturtulmuş dört bir tarafta birer balkon ve dikdörtgen pencereler bulunuyor. Üst bölümde her cephede, yuvarlak kadranlı birer saat görülüyor. En üstte ise ahşap direkler üzerine oturtulmuş soğan başı şeklinde kubbeli bir köşkü bulunuyor.