Türkiye Göller Atlası

Kitap

GÖKÇEADA TUZ GÖLÜ, ÇANAKKALE

Gökçeada, dünyanın en sulak adalarından; birkaç tane büyük sulama göleti bulunuyor. Tek doğal gölü ise Tuz Gölü. Burası aslında rüzgâr ve dalgaların kopardığı bir lagün. Uzun yıllar boyunca rüzgâr ve dalgaların yığdığı kumlar, gölü denizden ayırmayı başardı ama ilişkisini tam olarak kesemedi. Gölü besleyen herhangi bir dere bulunmuyor, kısmen yağmur suları, çoğunlukla da denizden gelen tuzlu suyla besleniyor. Tuz Gölü’yle deniz arasında ince bir kum seddi var.

Çok kurak yıllarda, buharlaşma sonucunda tamamen kuruyor ve üstünde doğal bir tuz tabakası kalıyor. Buradan elde edilen tuz yüzyıllarca Gökçeada’nın gereksinimini karşıladı. Göl, eski adı Kefalos olan Aydıncık mevkiinde yer alıyor. En geniş noktası bir kilometre civarında. En derin yeri ise bir metreden bile az. Gölden alınan çamurun cilde iyi geldiğine inanılıyor, tuz tabakasının altından çıkarılan siyah çamur tedavi amacıyla bütün vücuda sürülüyor.