Türkiye Göller Atlası

Kitap

PALAS TUZLA GÖLÜ, KAYSERİ

Palas Ovası’nda yer alan Palas Tuzla Gölü, Kayseri il merkezine 40 kilometre uzaklıkta. Yüzölçümü yıllık yağış durumuna göre 25-35 kilometrekare arasında değişiyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 1131 metre olan göl, suyun bol olduğu dönemlerde 15 metrelik derinliğe ulaşıyordu ancak günümüzde bunu söylemek zor. Palas Tuzla Gölü’nün çevresinde Kırkkız Tepe, Işıl Tepe, Göz Tepe ve Elmalı Dağı gibi yükseltiler bulunuyor; bu nedenle kapalı bir havza niteliğinde. Gölü besleyen önemli akarsular Değirmen Dere, Yeştepınar, Körpınar, Başpınar ve Soğukpınar. Dağlardan gelen kar suları ve yeraltı suları diğer önemli kaynaklar. Yaz aylarında kuruyan kısımlarda 10-15 santimetre kalınlığında tuz tabakası oluşuyor. Çevresindeki ıslak çayırlar, sazlıklar, tuzcul bitki bozkırları, meralar gölü kuşlar için önemli bir yer haline getiriyor. Bu nedenle göl 1993 yılında 1. derece doğal sit alanı ilan edildi. Ayrıca Türkiye’nin Ramsar alanları listesinde.

Palas Tuzla Gölü toy, büyük cılıbıt, akça cılıbıt, angıt, mahmuzlu kızkuşu ve küçük kerkenez gibi kuşlar için önemli bir üreme alanı. Göl birkaç yıl öncesine kadar Türkiye’nin insan etkisinden uzak kalmış belki de tek sulak alanı iken ne yazık ki yanlış su politikaları yüzünden bu özelliğini kaybetmeye başladı.