Türkiye Göller Atlası

Kitap

AKŞEHİR GÖLÜ, KONYA - AFYON

Akşehir Gölü belki de Türkiye’nin en çok tanınan göllerinden biri. Bunun başlıca nedeni de kuşkusuz Nasrettin Hoca’nın göle yoğurt mayaladığı fıkra. Ne yazık ki 2009 yılına kadar gölde ciddi anlamda bir kuruma görüldü; ancak yağışların artması, gölün biraz canlanmasını sağladı. Akşehir Gölü de tıpkı Eber gibi büyük bir gölün kalıntısı. Bir zamanlar tek bir göl olan Akşehir ve Eber arasında, günümüzde bir kanal aracılığıyla su alışverişi oluyor. Kap, Şimşek, Aynacı, Cevizli, Evliya, Nadir, Tekke, Engilli ve Adıyan dereleri Akşehir Gölü’nü besleyen önemli kaynaklar. En büyük beslenme kaynağı ise Eber Gölü.

Akşehir Gölü kapalı bir havzada bulunduğu için dışarı çıkışı yok; su çıkışı daha çok buharlaşma ile gerçekleşiyor. Beyşehir ve Eber göllerinin aksine tam bir tatlı su gölü değil, az da olsa tuzluluk gözleniyor. Denizden 954 metre yüksekteki gölün alanı 353 kilometrekare; derinliği ise 2-4 metre arasında değişiyor. Kuş türleri ve gölde yaşayan canlı toplulukları açısından Eber’le büyük benzerlikler gösteriyor. Sazan ve turna, gölün önemli ticari balıkları. Akşehir Gölü büyük sazlık alanlara sahip değil. Sonbahar ve kış aylarında gözlenebilen kuş sayısı 60-70 bin civarında; en kalabalık olanlar ise yabankazları ve yabanördekleri.