Türkiye Göller Atlası

Kitap

BOLLUK GÖLÜ, KONYA

Konya Kapalı Havzası’nın en büyük gölü Tuz Gölü’nün kurumaya başlamasıyla birlikte bölgedeki birçok göl ya tamamen kurudu ya da kurumanın son aşamasına geldi. Bolluk Gölü de Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde bulunan, kurumaya yüz tutmuş bir sulak alan. Bir zamanlar birçok canlıya ev sahipliği yapan gölün yerinde şimdi beyaz bir soda tabakası uzanıyor. Sadece yağışlı dönemlerde bir miktar su tutuyor. Doğal sit alanı ilan edildiği 1992’den günümüze 1150 hektarlık gölden geriye küçük bir alan kaldı.

Gölde bir zamanlar kaşıkçı, kılıçgaga, Akdeniz martısı ve gülen sumru kuluçkaya yatıyordu. Tuz Gölü’nde üreyen flamingolar için de önemli bir beslenme alanıydı. Ne yazık ki dünyanın en önemli kapalı havzaları arasında yer alan Konya Kapalı Havzası’ndaki göller günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yörede son bir milyon yıldır zaten bir kuruma yaşanıyor. Bir milyon yıl önce Ankara’dan Konya’ya kadar tüm düzlükler adına “Konya Gölü” dediğimiz büyük bir gölle kaplıydı. Havzada şu anda var olan göller, onun son kırıntıları. Havza zaten bir gün tamamen kuruyacaktı ama belki bu birkaç yüzyıl sonra gerçekleşecekti.