Türkiye Göller Atlası

Kitap

MOGAN VE EYMİR GÖLLERİ, ANKARA

Bu iki gölün birlikte ele alınmasının nedeni, yakınlıklarının yanı sıra oluşum biçimlerinin de aynı olması. Her iki göl de Ankara’nın Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunuyor. Bu göller bir zamanlar Mogan, Eymir ve İncesu derelerinin aktığı vadinin alüvyonla dolması sonucu oluştu. Yani her ikisi de tipik bir alüvyon gölü. Mogan Gölü’nün uzunluğu 4 kilometre, en geniş yeri 1250 metre, yüzölçümü ise 2.5 kilometrekare. Sığ bir göl olan Mogan’ın derinliği, suyun en bol olduğu ilkbahar aylarında bile 5 metreyi geçmiyor; ortalama derinlik ise 2.8 metre. Eymir Gölü yaklaşık 13 kilometre gibi uzun bir kıyı şeridine sahip. Yüzölçümü 1.25 kilometrekare, en derin yeri 6 metre, ortalama derinlik ise yaklaşık 3 metre.

Mogan Gölü’nün ana beslenme kaynakları Sukesen, Başpınar, Gölova, Yavrucak, Çolakpınar, Tatlım, Kaldırım ve Gölcük dereleri. Mogan Gölü’nde günümüze değin 226 kuş türü kaydedildi. Göl, özellikle dikkuyrukların ve pasbaş patkaların dünya üzerindeki en önemli üreme alanlarından biri. Eymir Gölü’nde ise en çok görülen kuş türleri yeşilbaş ördek, elmabaş patka ve bahri.