Türkiye Göller Atlası

Kitap

BURDUR GÖLÜ, BURDUR - ISPARTA

Burdur Gölü, Burdur ile Isparta illeri arasında yer alıyor. Söğüt Dağı ile Suludere-Yayladağ arasında kalan tektonik kökenli gölün en derin noktası 110 metre; deniz seviyesinden ise 857 metre yüksekte. Alanı 23 bin 700 hektar olan göl, son yıllarda 18 bin 500 hektara kadar düştü. Dışarı çıkışı olmayan Burdur Gölü’nün suları biraz tuzlu; arsenik oranı da diğer göllere oranla fazla. Bu durum göldeki canlı yaşamını olumsuz etkiliyor.

Kuşlar açısından büyük önem taşıyan Burdur Gölü’nde 150 civarında kuş türü kaydedilmiş. Göl, kara kumru ve flamingoların göç yolları üzerinde. Nesli tehlike altındaki dikkuyruğun dünya nüfusunun büyük bir kısmının gölde kışlaması önemini daha da arttırıyor. Göl kış aylarında buz tutmuyor, bu nedenle birçok göçmen kuş, kışı burada geçiriyor. Bu özelliği nedeniyle uluslararası öneme sahip ve Ramsar Sözleşmesi kapsamında. Kaşıkgaga, yeşilbaş, karabaş, ince gagalı martı, bahri, kara boyunlu batağan, uzun kuyruklu baştankara, saka, florya, kızılgerdan, karatavuk, ispinoz, büyük baştankara ve tepeli toygar gölde gözlenen kuş türleri arasında. Burdur Gölü’nde konaklayan veya göç sırasında kullanan toplam kuş türü sayısı 100 civarında; sonbahar ve kış mevsiminde de 100 binin üzerinde kuş gölde barınıyor.