Türkiye Göller Atlası

Kitap

ÇILDIR GÖLÜ, ARDAHAN - KARS

Akbaba ve Kısır dağları arasında, deniz seviyesinden 1959 metre yüksekte yer alıyor Çıldır Gölü. Bölgedeki tektonik hareketler sonucu oluşan gölün en derin noktasının 30 metre olduğu sanılıyor. Çevresini saran dağlardan gelen derelerle besleniyor. Tek çıkış noktası ise Arpaçay’ın kolu olan Telek Çayı. Yaklaşık 123 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ikinci gölü; tatlı su gölleri arasında ise ilk sırada yer alıyor.

Çıldır Gölü’nde kış aylarında da balıkçılık yapılabiliyor. Gölde en yaygın gözlenen balık türü sazan. Buz tabakasına delikler açılarak ağlar atılıyor, çevre köyler su ihtiyaçlarını da bu şekilde karşılıyor. Kurak mevsimlerde göl seviyesinin düşmesi, sazlıkları ve buralarda üreyen sazanları olumsuz etkiliyor. Ne yazık ki her gölde gözlenen kaçak ve aşırı avlanma burada da var, bu durum göldeki balıkların hızla azalmasına yol açıyor. Gölün ana beslenme kaynakları başta Büyükçay ve Yandere olmak üzere irili ufaklı birçok dere. Etrafında yoğun bir yerleşimin ve herhangi bir sanayi kuruluşunun bulunmaması nedeniyle göl fazla kirlenmiyor. Ancak tarım alanlarında bilinçsiz kullanılan kimyasallar ve evsel atıklar ciddi bir tehdit. Gölün balıklarının en bilineni Çıldır sazanı. Son yıllarda gölden kerevit de çıkmaya başladı.