Türkiye Göller Atlası

Kitap

BAFA GÖLÜ, AYDIN - MUĞLA

Büyük Menderes Deltası’nın güneydoğusunda yer alan Bafa, Ege Bölgesi’nin en büyük gölü. En önemli beslenme kaynağı da Büyük Menderes Nehri. Antik dönemde Ege Denizi’nin körfezi olan göl, nehrin alüvyonlarının önünü kapatmasıyla denizden kopup göle dönüştü. Uzunluğu 16 kilometre, genişliği 6 kilometre. En derin yer yaklaşık 21 metre. Kapladığı alan ise 60 kilometrekare.

Çamiçi olarak da bilinen Bafa Gölü’ndeki adaların bir kısmında kilise ve manastır kalıntıları bulunuyor. Bu adalar aynı zamanda sukuşlarının üreme alanı. Gölde 170 civarında kuş türü yaşıyor. Bu türlerden tepeli pelikanın nesli küresel ölçekte tehlike altında. Gece balıkçılı, boz ördek ve ak kuyruklu kartal gibi kuşlar da burada ürüyor. Bir zamanlar çok fazla görülen sazan balığının nesli ise göl suyu tuzlanmaya başlayınca tükendi. Kefal, yılanbalığı ve levrek göldeki önemli balık türleri. Gölün doğu kıyılarında Herakleia antik kentinin kalıntıları bulunuyor. Beşparmak Dağları’nın eteklerinde bulunan tarihi kent, Kapıkırı köyü ile adeta iç içe geçmiş durumda.