Türkiye Göller Atlası

Kitap

İZNİK GÖLÜ, BURSA

Bursa’nın İznik ve Orhangazi ilçeleri arasında. Tektonik hareketler sonucu oluşan bir tatlı su gölü. Gölün ana beslenme kaynakları kuzeyindeki Samanlı Dağları ve güneyindeki Katırlı Dağları’nda gelen dereler. Gölü besleyen akarsuların en büyükleri Karadere ve Sölüz Deresi. Yüzölçümü 298 kilometrekare, uzunluğu 32 kilometre. Gölün en geniş yeri 11 kilometre, en derin noktası 65 metre civarında.

İznik Gölü’nde en çok sazana rastlanıyor; ilikbalığı, tatlı su levreği ve gümüş diğer balık türleri. Gölden elde edilen kerevit de ihraç edilerek yöreye önemli bir gelir kaynağı sağlıyor. İznik Gölü, önemli kuş alanı statüsünde. Küçük balaban, alaca balıkçıl, çeltikçi, erguvan balıkçıl, angıt, Macar ördeği, yılan kartalı gibi kuşlara ev sahipliği yapıyor. Karabatak, karabaş martı, bahri, yeşilbaş ve elmabaş patka en sık rastlanan türler. Göl aynı zamanda çeltikçi, küçük ak balıkçıl, küçük balaban ve gece balıkçılı için önemli bir üreme alanı. Kış aylarında kuşların pek tercih etmediği göl, ancak İç Anadolu’daki sulak alanların donduğu zamanlarda önem kazanıyor.