Türkiye Göller Atlası

Kitap

HAZAR GÖLÜ, ELAZIĞ

Hazar, Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli tektonik göllerinden biri. Uzunluğu 22, genişliği ise yaklaşık olarak 6 kilometre; alanı ise 85 kilometrekare. Hazar Gölü, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun üzerinde bulunuyor, şekillenmesindeki ana etken de bu fay zonu. Gölün başlıca beslenme kaynakları Güneydoğu Toroslar’ın dik yamaçlarından gelen Kürk Suyu, Zıkkım Deresi, Sevsak Deresi, Behrimaz Deresi ile yeraltı suları. Gölün ilişki içinde olduğu en büyük kaynak ise Dicle Nehri; güneydoğu ucunun Dicle ile bağlantısı var.

Göle su girişinin olduğu yerlerdeki sazlıklar, sayıları az da olsa kuşların barınmasını sağlıyor; gölü besleyen iki önemli dereden Kürk ve Zıkkım’ın deltaları da kuş popülasyonu barındırıyor. Kuş türleri arasında batağan, Van Gölü martısı, boz ördek ve sakarmeke yer alıyor. Hazar Gölü’nde yaygın olarak gözlenen balık türleri ise aynalı sazan ve karabalık. Gölün en derin yeri yaklaşık 150 metre. Dalışlar Hazar Gölü’nün içinde eski bir yerleşimin bulunduğunu da ortaya koydu, sulama nedeniyle gölden aşırı su çekildiği dönemde bu kalıntılar ortaya çıkıyor.

Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen büyük bir deprem sonucu, göl kenarındaki bir yerleşimin sualtında kalma olasılığı çok fazla.