Türkiye Gezi Parkları Atlası

Kitap

FOTOĞRAF: TURGUT TARHAN

Eğirdir ilçesindeki 6 bin 534 hektarlık alan 1970’te milli park ilan edildi. En önemli kaynak değeri Kovada Gölü olan milli park, yaban hayat zenginliği ve manzara noktalarıyla önemli bir cazibe merkezi. Isparta il merkezine 58 kilometre, Eğirdir ilçe merkezine 24 kilometre mesafede. 

Eğirdir Gölü’nün bir uzantısı olan Kovada Gölü, aradaki dar vadinin alüvyonlarla dolması sonucunda bugünkü şeklini aldı. Genişliği 9 kilometreyi bulan göl çevresinde doğal yaşam için önemli habitatlar uzanıyor. Alan yüzde 71 gibi yüksek bir oranda ormanlık alanlarla kaplı. Kovada Gölü Milli Parkı’nda orman kuran ağaçlar karaçam (Pinus nigra), kızılçam (Pinus brutia), ardıç (Juniperus sp.) ile meşe (Quercus sp.) türleri. Göl çevresinde çınar ve yüksek rakımlarda Toros köknarıyla (Abies cilicica) Toros sediri (Cedrus libani) de karışıma katılıyor. Kovada Gölü Milli Parkı sınırlarında 28 endemik bitki türü bulunuyor.

Gölde sazan, tatlı su levreği (Leuciscus cephalus), tatlı su ıstakozu (Astacus leptodactylus) gibi su canlıları görülüyor. Milli parkta en çok rastlanan memeli türleri ise yabandomuzu, sansar, porsuk, tilki, tavşan ve sincap. Yöre kuşlar açısından da büyük önem taşıyor. Angıt (Tadorna ferruginea) ve keklik (Alectoris chukar) Kovada Gölü Milli Parkı’ndaki türler arasında sayılabilir. 


Konaklama
Alan içinde çadır ve karavanla konaklama mümkün. Milli parkta konaklama tesisi bulunmadığından ziyaretçiler Eğirdir ilçesindeki tesislerden yararlanabilir.


Önemli Telefonlar
Isparta DKMP Şube Müdürlüğü 246-228 74 63