Türkiye Gezi Parkları Atlası

Kitap

Karagöl

FOTOĞRAF: Y. GÜNGÖR

Göl, orman, yayla, üstün peyzaj değerleri ve manzara bütünlüğüne sahip Karagöl-Sahara ve yakın çevresini kapsayan 3 bin 766 hektarlık saha, 1994 yılında milli park ilan edildi. 

Karagöl Bölümü: Şavşat’a 25 kilometre uzaklıktaki Karagöl, ormanlar içinde bir heyelan gölü. Gölün kuzeydoğusundaki Bagat mevkii ve çevresinde çim kayağı yapmaya müsait alanlar bulunuyor. Önemli bir turizm potansiyeline sahip sahada ladin (Picea orientalis), sarıçam (Pinus sylvestris), ormangülü (Rhoddendron sp.), kızılcık (Cornus mas), fındık (Corylus avellana) gibi ağaç ve ağaççık türleri yayılış gösteriyor. Orman çileği, böğürtlen çalı; eğrelti ve çayır otları da otsu bitkiler arasında. Alanda ayrıca boz ayı (Ursus arctos), kurt (Canis lupus), domuz (Sus scrofa), porsuk (Meles meles), tilki (Vulpes vulpes), vaşak (Lynx lynx) gibi memelilerle, kuş, balık ve sürüngen türleri yaşıyor. Karagöl’ün doğu ve batısındaki ormanlık alanlar günübirlik ve kamp kullanımı için uygun.